XÉT TỐT NGHIỆP T8.2018 (26.08.2018)

XÉT TỐT NGHIỆP

Tháng 8. 2018

Đối tượng: 

ĐH chính quy K.2012 – K.2013,

ĐH liên thông từ CĐ K.2015,

ĐH liên thông từ Trung Cấp K.2014 (14DDD.TCLT02),

CĐ chính quy K.2013 – K.2014

–    Từ ngày 26/7/2018 – 15/8/2018: SV kiểm tra thông tin cá nhân, nếu có sai sót liên hệ phòng Công tác SV để điều chỉnh (SV chịu trách nhiệm về thông tin đã cung cấp, Nhà trường sẽ tiến hành in bằng tốt nghiệp dựa vào những thông tin này).

–   Từ ngày 26/7/2018 – 15/8/2018: SV nộp các chứng chỉ chuẩn đầu ra tại Phòng Công tác SV.

–   Từ ngày 26/7/2018 – 21/8/2018: SV đăng ký xét tốt nghiệp bằng chức năng giải quyết học vụ online trên  website: phongdaotao.ntt.edu.vn  à chọn năm học: 2017 à chọn mục số 2 (không được chọn mục 8 – mục này dành cho khóa 2016): Giải quyết Xét tốt nghiệp (số nội bộ PĐT 103) à Mục thông tin yêu cầu, SV ghi nội dung “Xét tốt nghiệp”. Đối với SV bậc Đại học khóa 2012, 2013 khi đăng kí xét tốt nghiệp phải đồng thời thực hiện khảo sát theo đường link sau: https://goo.gl/forms/PBIIDLtqGPHutXA33

–   Ngày 15/9/2018: SV kiểm tra kết quả Chuẩn đầu ra trên Kết quả học tập.

–   Ngày 20/9/2018: SV xem kết quả xét TN trên website: phongdaotao.ntt.edu.vn.

–   Từ ngày 20/9/2018 – 23/9/2018: SV có thắc mắc, khiếu nại về kết quả xét tốt nghiệp liên hệ phòng Quản lý Đào tạo để giải quyết.

–   Từ ngày 24/9/2018: SV nhận giấy Chứng nhận tốt nghiệp tạm thời tại Khoa quản lý SV.

 

K. QT – Law