Tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên khóa 17

Khoa Quản trị Kinh doanh tổ chức buổi tư vấn chọn chuyên ngành cho sinh viên khóa 17 bậc Đại học ngành Quản trị Kinh doanh để sinh viên bắt đầu học chuyên ngành từ Học kỳ 3 Năm học 2019 – 2020.

Thời gian:       8:00 – 11:30 giờ, Thứ Tư, ngày 30/10/2019

Địa điểm:        Hội trường Lầu 9 – Cơ sở An Phú Đông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

331 Quốc Lộ 1A, Phường An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM

Nội dung:      

 1. Giới thiệu 4 chuyên ngành đào tạo của khóa 17, bao gồm
  • Quản trị Kinh doanh Tổng hợp
  • Quản trị Kinh doanh Quốc tế
  • Quản trị Marketing
  • Quản trị Bán hàng
 2. Giới thiệu các môn học chuyên ngành và học kỳ doanh nghiệp
 3. Giới thiệu nhu cầu lao động và việc làm của các chuyên ngành

Ghi chú:

 1. Thời gian đăng ký: từ ngày 01/11 – 09/11/2019 (đăng ký với Cố vấn học tập)
 2. Thời gian đăng ký bổ sung, thay đổi: từ ngày 12/11 – 16/11 (tại VP khoa)
 3. Sinh viên không đăng ký sẽ được khoa bố trí vào một trong các chuyên ngành trên

Khoa Quản trị Kinh doanh trân trọng mời các bạn sinh viên tham dự để có thông tin cho việc chọn và đăng ký chuyên ngành học phù hợp