TRUNG TÂM SÁNG TẠO & ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP (8.9.2018)

TRUNG TÂM SÁNG TẠO & ƯƠM TẠO DOANH NGHIỆP TIẾP NHẬN SINH VIÊN THỰC TẬP

Mục đích: tạo điều kiện để sinh viên áp dụng những kiến thức trong trường vào thực tế và phát triển kỹ năng làm việc và giải quyết vấn đề qua những dự án tại Trung Tâm Sáng Tạo & Ươm Tạo Doanh Nghiệp.

Đối tượng: SV năm 1-4

  • Hành chính: 2 SV
  • Nhân sự: 2 SV
  • Truyền thông: 5 SV
  • Thiết kế: 10 SV
  • Event: 5 SV

Thời gian: 

Đợt 1: 15.08 – 30.08.2018

Đợt 2: 15.08 – 30.12.2018

Chi tiết liên hệ:

Mr: Võ Minh Hoàng

Email: hoangvoht205@gmail.com

Phone: 01643894639

[ chi tiết và download file CLICK tại đây]

K. QT – Law