Hợp tác quan hệ doanh nghiệp (Corporate Cooperation)

Với sứ mệnh: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của TP. HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

Khoa QTKD, đã xây dựng mối quan hệ hợp tác với các Doanh nghiệp lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và xây dựng thêm đội ngũ Giảng viên Doanh nhân và hiện nay Khoa đã có hơn 50 Giảng viên doanh nhân với nhiều kinh nghiệm làm việc tại các vị trí lớn trong doanh nghiệp.

 

Đã đọc 29 lần

Thành tựu

nghien cuu khoa hoc kdd

Về đầu trang
Design by Information Management Department