BẬC ĐÀO TẠO THẠC SĨ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

Với sự phát triển không ngừng, từ năm 2017, Khoa QTKD đã chiêu sinh khóa đầu tiên bậc Thạc sĩ đến nay đã được 120 học viên từ các Cấp trưởng phòng đến Nhân viên tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.
Và trong năm 2019, NTTU - Trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã phối hợp với Trường ĐH MUST, Malaysia, đào tạo ngành Quản lý Chuỗi cung ứng trình độ thạc sỹ. Chương trình học toàn thời gian trong vòng 1,5 năm được chia làm 3 học kỳ tổng cộng có 40 tín chỉ, dự kiến mỗi năm sẽ tổ chức 2 khóa, mỗi khóa đào tạo khoảng 30 học viên. Đảm nhận công tác giảng dạy là giảng viên đến từ Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST). Chương trình sẽ được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh (có trợ giảng bằng tiếng Việt nếu học viên cần). Học viên hoàn thành khóa học người học sẽ được Đại học Khoa học và Công nghệ Malaysia (MUST) cấp bằng thạc sĩ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Quản lý Chuỗi Cung ứng.

thac si

Lãnh đạo khoa chụp hình cùng các học viên cao học khóa 2

hoc vien cao hoc

Các bạn nữ học viên cao học khóa 2