TẦM NHÌN - SỰ MỆNH - MỤC TIÊU

1. Tầm nhìn

Đến năm 2020, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành sẽ trở thành một trường đại học ứng dụng và thực hành, đa ngành, đa bậc học, gắn với nhu cầu phát triển của địa phương và quốc gia, đạt chuẩn quốc gia, và có uy tín trong nước và khu vực.

2. Sứ Mệnh

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành cam kết thúc đẩy sự phát triển về kinh tế, xã hội, văn hóa và môi trường của TP. HCM và Việt Nam thông qua các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và phục vụ cộng đồng, xã hội dựa trên liên minh chiến lược gắn kết với các doanh nghiệp và các viện nghiên cứu nhằm tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng, có sức cạnh tranh cao trên thị trường lao động trong và ngoài nước.

3. Giá trị cốt lõi

  • Đẳng cấp (đạt tới những mục tiêu chất lượng cao, chất lượng đẳng cấp quốc gia và quốc tế).
  • Hội nhập (với chuẩn trong nước, khu vực và thế giới)
  • Năng động (trong học tập, nghiên cứu, làm việc, cống hiến và cuộc sống)
  • Trí tuệ (với tâm trong, trí sáng, xử trí mọi vấn đề thông minh)
  • Trách nhiệm (với bản thân, gia đình, cộng đồng, xã hội và quốc tế trong mỗi vấn đề).

4. Mục tiêu

Là một trường ĐH định hướng ứng dụng và thực hành, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành hướng tới mục tiêu đáp ứng nhu cầu giáo dục đại học đại chúng, tạo lập một môi trường học tập tích cực và trải nghiệm thực tiễn cho mọi sinh viên, trang bị cho họ năng lực tự học, tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, có trách nhiệm với cộng đồng để họ phát triển mọi tiềm năng và có thể thích ứng với một xã hội đang thay đổi, có cơ hội tìm được việc làm ngay khi tốt nghiệp, thông qua đó đóng góp cho việc tạo dựng TPHCM nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung phồn vinh về kinh tế, ổn định về xã hội, phát triển bền vững và vươn lên hội nhập toàn cầu.