Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Nguyễn Xuân Nhĩ
Trưởng khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
NCS Bùi Văn Thời
Phó khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
Cô Nguyễn Thị Thắng
Thư ký khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Cô Trần Thị Bích Hồng
Giáo vụ khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Ths. Nguyễn Thị Bưởi
Giáo vụ khoa
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
ThS. Nguyễn Giang Đô
Trưởng Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Ngô Giang Thy
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
NCS. Nguyễn Thanh Phi Vân
Trưởng Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Nguyễn Quốc Thái
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Đào Thị Thu Hiền
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Phạm Thị Thùy Trang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Võ Vương Bách
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Phan Hoài Thanh
Trưởng bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
TS. Lâm Thị Hoàng Linh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Phan Thị Thúy Phượng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Trương Thị Cẩm Len
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
TS. Huỳnh Thanh Điền
Trưởng Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
NCS Chu Bảo Hiệp
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
NCS Nguyễn Ky
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
TS. Trần Đình An
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Trần Thị Thùy Linh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Lê Tuấn Anh
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Lê Thị Minh Tiến
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Trần Quang Hải
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Hình ảnh Nhân sự Liên hệ
ThS. Cao Minh Nhựt
Trưởng Bộ môn
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Tăng Thị Bích Hiền
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Nguyễn Thị Bích Liên
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
TS. Nguyễn Đình Khiêm
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Đặng Thị Nga
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Lưu Văn Hùng
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Trương Thành Luân
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
ThS. Phạm Thị Quỳnh Ny
Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Profile: Detail
Khoa Quản trị Kinh doanh
Ngày 13/10/2016, nhân ngày Doanh nhân Việt Nam, Hiệu trưởng trường ĐH Nguyễn Tất Thành đã ký quyết đinh thành lập Câu lạc bộ Giảng viên Doanh nhân Khoa Quản trị Kinh doanh với sự tham gia hùng hậu của đội ngũ giảng viên doanh nhân đến từ các doanh nghiệp hàng đầu. Đội ngũ Giảng viên Doanh nhân của Khoa Quản trị Kinh doanh là những người dày dặn kinh nghiệm, nắm giữ các chức vụ quan trọng trong các Doanh nghiệp lớn với nhiều lĩnh vực.