NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP Lần 2 – 2017

NGÀY HỘI TUYỂN DỤNG TRỰC TIẾP

THỜI GIAN:   – 9h00, thứ tư, 20/09/2017    – ĐỊA ĐIỂM: Cơ sở An Phú Đông 

THỜI GIAN:   – 9h00, thứ tư, 27/09/2017    – ĐỊA ĐIỂM: Cơ sở 300A

ĐỐI TƯỢNG:   

  • Tất cả sinh viên tốt nghiệp năm 2017: Việc làm toàn thời gian
  • Sinh viên năm 2 – 3: Việc làm bán thời gian

K. QTKD