Một số lưu ý đối với sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành QTKD bậc Đại học chính qui khóa 2014 – 2018 (14.09.2018)

Một số lưu ý đối với sinh viên tham gia bảo vệ khóa luận tốt nghiệp ngành Quản trị Kinh doanh

bậc Đại học chính qui khóa 2014 – 2018

 • Theo dõi danh sách được phép bảo vệ KLTN trên web hoặc bảng thông báo tại khoa công bố vào ngày 17/09/2018 (bảo vệ theo thứ tự trong danh sách, SV nào không có mặt tại thời điểm gọi tên sẽ bảo vệ ở lượt cuối cùng)
 • Mỗi sinh viên có khoảng 10-15 phút trình bày, và trả lời phản biện trong vòng 10-15 phút.
 • Sinh viên liên hệ Thư ký hội đồng để nộp Silde theo qui định của hội đồng:
  • Thư ký hội đồng 1: ThS. Phạm Thị Thùy Trang – 0913 836 565
  • Thư ký hội đồng 2: ThS. Nguyễn Thị Bích Liên – 0908 222 506
 • Có mặt tại phòng hội đồng bảo vệ đúng giờ qui định.
 • Thời gian và địa điểm bảo vệ: Sáng bắt đầu từ 7h30, Chiều bắt đầu lúc 13h00
  • Hội đồng 1: Ngày 21/09/2018 tại phòng Hội thảo Thư viện
  • Hội đồng 2: Ngày 20/09/2018 tại phòng Hội thảo Thư viện
 • Xuất trình thẻ sinh viên/CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh cho thư ký hội đồng trước khi bảo vệ.
 • Giữ trật tự trong phòng hội đồng và khu vực đang tiến hành bảo vệ khóa luận.
 • Trang phục qui định: Quần tây áo sơmi, bỏ áo vào quần, mang giầy.
 • Sinh viên sau khi đã bảo vệ xong phải ký tên vào danh sách tham gia bảo vệ.