Hội thảo: Xu hướng mới trong giảng dạy, đào tạo ngành Quản trị Nguồn nhân lực và Quản trị Kinh doanh

Toàn cầu hóa và phát triển khoa học công nghệ làm thay đổi phương pháp quản trị trong các tổ chức cũng như các ngành nghề lao động. Nhằm nâng cao hiệu quả giảng dạy và đào tạo sinh viên các ngành Quản trị Kinh doanh và Quản trị Nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu về nguồn nhân lực cho sự phát triển của nền kinh tế, Khoa Quản trị Kinh doanh trường Đại học Nguyễn Tất Thành tổ chức Hội thảo cấp Khoa về “Xu hướng mới trong giảng dạy, đào tạo ngành Quản trị Nguồn nhân lực và Quản trị Kinh doanh” vào ngày 19/11/2019.

hoi-thao-1911

Hội thảo tập hợp nhiều nghiên cứu khoa học cập nhật những kiến thức mới và xu hướng mới của quản trị nói chung và quản trị nguồn nhân lực nói riêng. Hội thảo cũng chia sẻ và thảo luận về những phương pháp giảng dạy hiệu quả và mới trong giảng dạy các ngành quản trị kinh doanh ở bậc đại học nhằm phát huy được những lợi thế công nghệ trong kỷ nguyên số.

(Khoa QTKD)