ĐÔI NÉT VỀ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH
Khoa QTKD được thành lập trên cơ sở Quyết định thành lập Khoa số 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 37 GV cơ hữu và 02 giáo vụ khoa trong đó có 01 PGS, 03 TS. , 09 Nghiên cứu sinh, 20 ThS, 02 HV cao học và 02 Cử nhân (Thư ký khoa). Khoa được chia thành 05 tổ bộ môn, gồm: QTKD tổng hợp; QT Nguồn nhân lực – QT Văn Phòng; QTKD Quốc tế; QT Marketing và Luật kinh tế. Số lượng sinh viên hiện tại của Khoa đạt gần 2.500 SV gồm các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông, CĐ chính qui, CĐ chất lượng cao và CĐ nghề tại TP. HCM. Các tổ chức trực thuộc khoa gồm có: Công đoàn khoa; Đoàn khoa; CLB Doanh nghiệp khối Kinh tế; CLB Cựu sinh viên khoa QTKD; CLB Giảng Viên Doanh Nhân.
HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Lịch sử hình thành và mục tiêu
Đọc thêm

Thành tích đạt được
Đọc thêm
NHÂN SỰ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

Nhân sự thuộc khoa
Đọc thêm

Hoạt động bộ môn
Đọc thêm
CHUYÊN NGÀNH THUỘC KHOA
nganh quan tri nguon nhan luc
Chuyên ngành Quản trị nguồn nhân lực
Đọc thêm
nganh quan tri kinh doanh
Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Đọc thêm
chuyen nganh marketing
Chuyên ngành Marketing
Đọc thêm

Chuyên ngành Logistics
Đọc thêm

Chuyên ngành Thương mại điện tử
Đọc thêm