Đội Ngũ Giảng Viên – Nhân Viên

BAN LÃNH ĐẠO KHOA

[27-02-2016_16.17.51]img015
      TS. Nguyễn Xuân Nhĩ
    Trưởng khoa

        

 

[06-03-2016_15_Fotor_Fotor         NCS.ThS. Bùi Văn Thời
      Phó trưởng khoa

 

 

 

Bộ Môn QT Maketing

 

[03-03-2016_21_Fotor         ThS. Cao Minh Nhựt
        Trưởng bộ môn

 

 

 

 

 

   11012847_120357504966376_387181122054421723_n_Fotor       TS. Mai Anh Tài
         Giảng viên

 

 

 

 

 

[03-03-2016_19.57.19]hinh        ThS. Tăng Thị Bích Hiền
        Giảng viên

 

 

 

 

 

[28-02-2016_03.24.14]hinh_3x4_lien        ThS. Nguyễn Thị Bích Liên
        Giảng viên

 

 

 

 

 

[07-03-2016_12_Fotor        ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Như
        Giảng viên

 

 

Bộ Môn QT Kinh Doanh Quốc Tế

 

[27-02-2016_16.17.51]img015         NCS.ThS. Nguyễn Xuân Nhĩ
       Trưởng bộ môn

 

 

 

 

[04-08-2017_10.59.03]img-6695          TS. Lữ Bá Văn

          Giảng viên

 

 

 

 

 

[04-03-2016_07.59.45]hinh_thai         ThS. Nguyễn Quốc Thái
         Giảng viên

 

 

 

 

 

[07-03-2016_09.03.51]hien         ThS. Đào Thị Thu Hiền
         Giảng viên

 

Bộ Môn QT Nguồn Nhân Lực

 

[29-02-2016_11_Fotor        NCS.ThS. Nguyễn Thanh Phương
      Trưởng Bộ Môn

 

 

 

 

[27-08-2017_19.29.05]nguyen-thanh-vu         TS. Nguyễn Thanh Vũ

         Giảng Viên

 

 

 

 

 

Untitled         NCS.ThS. Lê Anh Tuấn
         Giảng viên

 

 

 

 

 

[03-03-2016_09_Hanh       ThS. Nguyễn Thị Hồng Hạnh
       Giảng viên

 

 

 

 

[07-03-2016_11_Fotor           ThS. Phan Thị Thuý Phượng
           Giảng viên

 

 

 

 

[11-07-2016_13_Fotor          NCS.ThS. Lâm Thị Hoàng Linh

          Giảng viên

 

 

 

 

Bộ Môn Luật Kinh Tế

 

[03-03-2016_23.18.24]hinh_moi.2         TS. Chu Hải Thanh
        Trưởng bộ môn

 

 

 

 

Untitled        ThS. Lê Học Lâm
        Giảng viên

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thuý Hằng
Giảng viên

 

 

[01-03-2016_09.39.48]anh_the_ha_thuy         HV Cao học. Hà Thu Thuỷ
         Giảng viên

 

 

 

 

[03-03-2016_18.56.06]hinh_3x4_(tien)         HV Cao học. Nguyễn Ngọc Anh Tiên
         Giảng viên

 

 

 

 

[07-07-2016_16.57.06]anh        Ths. Nguyễn Anh Tuấn

         Giảng viên

 

 

Bộ Môn QT Kinh Doanh Tổng Hợp

 

hinh_the_chuong_2015

         NCS.ThS. Nguyễn Mỹ Chương
         Trưởng bộ môn

 

 

 

 

7_Fotor          PGS. TS Nguyễn Văn Phúc

         Giảng viên

 

 

        

 

[03-03-2016_16_Fotor         TS. Huỳnh Thanh Điền
         Giảng viên

 

 

 

[05-03-2016_11_Fotor          NCS.ThS. Chu Bảo Hiệp
          Giảng viên

 

 

 

 

[03-03-2016_15_Fotor         NCS.ThS. Nguyễn Ky
         Giảng viên

 

 

 

 

[29-06-2016_11.32.10]2._portrait        TS. Trần Đình An

        Giảng viên

 

 

 

 

[07-03-2016_15_Fotor        ThS. Nguyễn Thị Xuân Trang
        Giảng viên

 

 

 

 

[07-03-2016_10.29.02]file_anh         ThS. Trần Thị Thu Dung
         Giảng viên

 

 

 

 

[04-03-2016_11.21.02]hinh_the_3x4.         ThS. Phạm Thị Thuỳ Trang
         Giảng viên

 

 

 

 

[03-03-2016_08_Linh         ThS. Trần Thị Thuỳ Linh
         Giảng viên

 

 

 

 

[03-03-2016_Tuan_Anh         ThS. Lê Tuấn Anh
         Giảng viên

 

 

 

 

[05-03-2016_12.36.53]da_sua          ThS. Vũ Ngọc Hiếu
          Giảng viên   

 

 

 

 

13 copy_Fotor          NCS.ThS. Nguyễn Thanh Phi Vân
          Giảng viên

 

Giáo Vụ Khoa

 

[03-03-2016_10_Fotor          CN. Đặng Như Thảo
          Giáo vụ khoa

 

 

 

12800366_230892913920894_7271497787220171792_n_Fotor         CN. Nguyễn Thị Thắng
         Thư ký khoa