THÔNG TIN TUYỂN SINH NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC_2017

NGÀNH QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC   Triển vọng ngành nghề Bill Gates đã từng chia sẻ: “Nếu bạn lấy đi 20% những người quan trọng nhất; với 80% những người còn lại, chúng tôi (Microsoft) sẽ trở thành 1 công ty không còn quan trọng nữa”. Thật vậy, chính nguồn nhân lực chất lượng… Xem thêm