mau

BIỂU MẪU SỬ DỤNG THỰC HIỆN VIẾT KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY Quy định trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Mẫu 1/KLTN – Bìa khoá luận Mẫu 2/KLTN – Trang bìa phụ Mẫu 3/KLTN – Mục lục Mẫu 4/KLTN – Tài liệu tham khảo Mẫu 5/KLTN – Trích dẩn, chú thích, tài liệu tham khảo, bìa (CLICK để download tài liệu về máy… Xem thêm