[16-11-2016_16-12_Fotor

GIỚI THIỆU XUẤT BẢN NỘI BỘ SÁCH QUẢN TRỊ HỌC

GIÁO TRÌNH QUẢN TRỊ HỌC Trong xu thế phát triển của thị trường hiện nay, quản trị học đang ngày càng khẳng định vị thế quan trọng, không chỉ đối với các ngành trong lĩnh vực kinh tế mà còn đối với nhiều ngành nghề khác. Vì vậy, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo… Xem thêm