research

Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học K.QTKD (4.3.2016)

DANH SÁCH ĐỀ TÀI KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH TT Tên đề tài Chủ nhiệm đề tài Cơ quan chủ quản TG thực hiện Nghiệm thu 1 Nghiên cứu công nghệ chế tạo graphit tróc nở mang từ tính từ nguồn graphit dạng vảy của Việt Nam làm vật liệu xử lý môi trường nước… Xem thêm