hinh-2

HỌP MẶT GIẢNG VIÊN DOANH NHÂN

Ngày 21/02/2020, Khoa Quản trị Kinh doanh đã tổ chức buổi Họp mặt Giảng viên doanh nhân (GVDN) của Khoa năm học 2019 – 2020 tại cơ sở An Phú Đông, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh với sự tham dự của hơn 40 giảng viên doanh nhân là các chuyên gia trong lĩnh vực… Xem thêm