DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CLB DOANH NGHIỆP KHỐI NGÀNH KINH TẾ

ĐIỀU LỆ CÂU LẠC BỘ DOANH NGHIỆP KHỐI KINH TẾ ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH   Ban hành kèm theo Quyết định số       ngày…. tháng ….năm ….. của Hiệu trưởng Đại học Nguyễn Tất Thành. Chương I TÊN GỌI – MỤC ĐÍCH- PHẠM VI HOẠT ĐỘNG Điều 1. Tên gọi Câu lạc bộ lấy tên… Xem thêm

THƯ NGỎ – MỜI THAM GIA CLB DOANH NGHIỆP KHỐI KINH TẾ

THƯ NGỎ Mời tham gia Câu lạc bộ Doanh nghiệp Khối Kinh tế – Đại học Nguyễn Tất Thành        Kính gửi : Quý Lãnh đạo Doanh nghiệp. Liên kết giữa Doanh nghiệp (DN) & Trường Đại học (TĐH) là xu hướng phổ biến trên thế giới và được đánh giá là giải pháp hiệu… Xem thêm