GIỚI THIỆU NGÀNH LUẬT KINH TẾ

Triển vọng ngành nghề Ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đảm bảo đúng theo quan điểm chung của thế giới như tên gọi của nó là Luật và Kinh tế phối hợp, nghĩa là học luật bằng ứng dụng các lý thuyết và mô hình kinh tế. Nghĩa là học… Xem thêm