ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2018-2019 (14.08.2018)

THÔNG BÁO

ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN I NĂM HỌC 2018-2019

Đối tượng: Sinh Viên các khoá K.2014, 2015, 2016, 2017, 2018 bậc ĐH, liên thông ĐH, CĐ, CĐ CLC, CĐ liên thông, K.2013 đăng ký học lại, học cãi thiện. 

Quy định:

  • 01 sinh viên phải đăng ký tối thiểu 10 tín chỉ/học kỳ (bao gồm đăng ký học lại)
  • Đăng ít nhất 01 học phần tiếng anh không chuyên theo chương trình khung.

Hình thức đăng ký:

  • Đăng nhập vào trang Web: phongdaotao.ntt.edu.vn

Thời gian:

  • 31.07.2018 – 02.08.2018: “Mở Lớp” sinh viên bắt đầu đăng ký và được phép huỷ lớp tự do.
  • 08.08.2018: “Chỉ Đăng Ký” sinh viên được phép đăng ký vào lớp học phần và đóng học phí, nhưng không được huỷ lớp
  • 13.08.2018 HẠN CHÓT ĐÓNG TIỀN HỌC PHÍ ĐỢT 1.
  • 06.08.2018 – 10.08.2018: Sinh viên đăng ký học cải thiện, ghép mở rộng.
  • 18.06.2018: HUỶ ĐĂNG KÝ LẦN 1 đối với sinh viên Đăng Ký nhưng CHƯA đóng học phí.
  • 24.08.2018 – 29.08.2018: Sinh viên đăng ký học phần và đóng học phí cho những học phần bị huỷ vì lý do học phần đã đã đăng ký trước đó bị huỷ.
  • 29.08.2018; HẠN CUỐI SINH VIÊN NỘP HỌC PHÍ LẦN 2

 

(SINH VIÊN CẦN BIẾT THÊM CHI TIẾT, ĐỌC TRỰC TIẾP hoặc Download file, CLICK TẠI ĐÂY)