Gửi Email bài nàyIn bài nàyExport ICS

Mặt trận Tổ quộc Việt Nam

Sự kiện

Tiêu đề:
Mặt trận Tổ quộc Việt Nam
Thời gian:
Thứ 4, 18. Tháng 11 2020

Chi tiết

Ngày 18/11/1930, Ban Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương ra chỉ thị về thành lập Hội phản đế Đồng minh.

Về đầu trang
Design by Information Management Department