Chương trình hợp tác với trường Đại học Christian University Indonesia, Toraja

Khoa Quản trị Kinh doanh cùng với Viện Đào tạo Quốc tế NIIE đã có buổi làm việc với trường Đại học Christian University Indonesia, Toraja để thảo luận về các chương trình hợp tác và hoạt động nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng, trao đổi tài liệu, ấn phẩm và thông tin khoa học, Xây dựng chương trình liên kết đào tạo theo chuẩn quốc tế.
Năm 2020, khoa dự kiến sẽ triển khai thực hiện chương trình trao đổi văn hóa giữa hai Trường Đại học và đưa sinh viên của Khoa QTKD sang Indonesia theo khuôn khổ hợp tác với trường Đại học Christian University Indonesia, Toraja.

niie-qtkd
Các bạn sinh viên có khả năng sử dụng tiếng Anh và mong muốn tham gia chương trình trao đổi sinh viên hãy chuẩn bị sẵn sàng hành trang cho mình và chờ tin để tham gia cuộc tuyển chọn tham gia trao đổi văn hóa này khi Khoa có thông báo nhé.