QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Trường Đại học Nguyễn Tất Thành được thành lập theo Quyết định số 621/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/04/2011. Trường đang vươn lên và tự khẳng định vị trí của mình là một Trường đại học có chất lượng đào tạo tốt, năng động, đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực. Nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng học tập của sinh viên, đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý phù hợp với xu thế phát triển của Trường.

Từ ngày thành lập, Trường chỉ có 5 khoa và gần 1.000 sinh viên, hiện nay nhà trường đã có 17 khoa với hơn 14.000 sinh viên, đào tạo các bậc đại học, cao đẳng. Khoa Quản trị kinh doanh (QTKD) là một trong những đơn vị trực thuộc của Trường.

Khoa QTKD được thành lập trên cơ sở Quyết định thành lập Khoa số 024/QĐ – NTT-TC do Hiệu trưởng Trường ĐH NTT ký ngày 26/05/2011. Khoa hiện có 37 GV cơ hữu và 02 giáo vụ khoa trong đó có 01 PGS, 03 TS. , 09 Nghiên cứu sinh, 20 ThS, 02 HV cao học và 02 Cử nhân (Thư ký khoa). Khoa được chia thành 05 tổ bộ môn, gồm: QTKD tổng hợp; QT Nguồn nhân lực – QT Văn Phòng; QTKD Quốc tế; QT Marketing và Luật kinh tế. Số lượng sinh viên hiện tại của Khoa đạt gần 2.500 SV gồm các lớp ĐH chính quy, ĐH liên thông, CĐ chính qui, CĐ chất lượng cao và CĐ nghề tại TP. HCM. Các tổ chức trực thuộc khoa gồm có:

  • Công đoàn khoa;
  • Đoàn khoa;
  • CLB Doanh nghiệp khối Kinh tế;
  • CLB Cựu sinh viên khoa QTKD;
  • CLB Giảng Viên Doanh Nhân.