Chiến lược K.QTKD 2016 – 2020

A. LĨNH VỰC ĐÀO TẠO

Mục tiêu: Triển khai các chương trình đào tạo nguồn nhân lực nắm vững kiến thức và kỹ năng chuyên ngành có khả năng vận dụng và phát triển ứng dụng mới trong lĩnh vực chuyên môn.

  1. Hoàn thiện và phát triển chương trình đào tạo:

 • Định kỳ rà soát, hoàn thiện chương trình đào tạo hiện hành, cập nhật bổ sung nhưng vẫn giữ tính ổn định và liên tục của chương trình đào tạo;
 • Phát triển các chương trình trình đào tạo tiên tiến của một số ngành học mới, phấn đấu được đào tạo thạc sĩ QTKD vào năm 2016 và Tiến sĩ QTKD vào năm 2020;
 • CTĐT bảo đảm mềm dẻo, linh hoạt và gắn với nhu cầu của thị trường lao động;
 • Triển khai việc kiểm định các chương trình đào tạo bậc đại học.

  2. Thường xuyên đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập:

 • Triển khai rộng rãi sử dụng phương pháp lấy người học làm trọng tâm, thông qua việc tăng cường các phương pháp làm việc nhóm, thuyết trình, case study, ….
 • Chú trọng trang bị các phương pháp học theo hướng tự học, phát triển tư duy sáng tạo và sử dụng tài nguyên thông tin thư viện điện tử, internet, mạng xã hội;
 • Triển khai việc đánh giá kết quả đào tạo theo năng lực tổ chức thực hiện, theo định hướng đầu ra, theo nhu cầu xã hội, theo nhu cầu thị trường lao động;
 • Đưa e-learning (offline & online) vào giảng dạy môn học.

  3. Chú trọng trang bị các năng lực bổ trợ:

 • Đảm bảo năng lực tiếng Anh cho sinh viên theo Đề án 2020. Khuyến khích SV viết và bảo vệ luận văn tốt nghiệp bằng tiếng Anh;
 • Sinh viên sử dụng tốt tin học văn phòng và đạt trình độ tin học ứng dụng theo chuyên ngành;
 • Trang bị kỹ năng mềm cho sinh viên như kỹ năng tư duy hiệu quả & sáng tạo, làm việc nhóm, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, làm việc độc lập… thông qua việc lồng ghép chương trình học và các chuyên đề độc lập.

  4. Nâng cao hiệu quả đào tạo:

 • Nâng cao kết quả học tập của sinh viên;
 • Đảm bảo tỷ lệ sinh viên ra trường sau 6 tháng có việc làm đạt 70% trở lên;
 • Tiếp tục phát triển chất lượng đào tạo, nâng chuẩn đầu ra của một số chuyên ngành, chú trọng phát triển các bậc học cao hơn.

B. LĨNH VỰC NGHIÊN CỨU:

Mục tiêu: Xem nghiên cứu khoa học như một công cụ nâng cao chất lượng đào tạo và sáng tạo kiến thức mới. Tập trung triển khai nghiên cứu trên cơ sở phát hiện và giải quyết vấn đề của doanh nghiệp và môi tường kinh doanh.

  1. Tăng cường và đa dạng hóa nghiên cứu khoa học:

 • Chú trọng triển khai nghiên cứu ứng dụng. Hình thành nhóm tư vấn doanh nghiệp;
 • Tham gia các đề tài nghiên cứu từ cấp Trường đến cấp nhà nước và các chương trình nghiên cứu khác.

  2. Tạo môi trường thuận lợi cho nghiên cứu khoa học:

 • Nâng cao năng lực nghiên cứu cho cán bộ, giảng viên và sinh viên trên cơ sở kết hợp giữa nghiên cứu của giảng viên và sinh viên;
 • Tổ chức các hình thức hoạt động khoa học – công nghệ đa dạng nhằm thúc đẩy công tác NCKH như: Đăng cai tổ chức các hội thảo, hội nghị, tham luận cấp khoa, cấp trường, cấp Nhà nước và cấp địa phương;
 • Gắn kết hoạt động khoa học và công nghệ với hoạt động đào tạo;
 • Xây dựng các chương trình tư vấn doanh nghiệp, các chương trình nghiên cứu triển khai và cho thuê chuyên gia tư vấn khoa học – công nghệ;
 • Trang bị kiến thức khởi nghiệp sáng tạo cho sinh viên, hướng dẫn sinh viên xây dựng các đề án kinh doanh, những đề án kinh doanh có triển vọng và khả năng hiện thực hóa trở thành phương án thành lập doanh nghiệp kinh doanh.

C. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN:

Mục tiêu: Thu hút, duy trì và phát triển đội ngũ giảng viên đạt chuẩn và giỏi để góp phần phát triển bền vững khoa QTKD và nhà trường.

  3. Thu hút đội ngũ giảng viên:

 • Đảm bảo tỷ lệ giảng viên trên sinh viên đạt theo chuẩn đảm bảo chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;
 • Nâng cao tỉ lệ giảng viên đạt trình độ tiến sĩ;
 • Chú trọng bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ cao, có kinh nghiệm hiện đang tham gia công tác quản lý tại cơ quan, doanh nghiệp;
 • Chú trọng bổ sung đội ngũ giảng viên có trình độ thạc sĩ trở lên tốt nghiệp từ nước ngoài, là Việt kiều và người nước ngoài.

  2. Phát triển đội giảng viên:

 • Đảm bảo tất cả giảng viên cơ hữu của Trường có Chứng chỉ về nghiệp vụ sư phạm dạy ĐH/CĐ và dạy nghề;
 • Có kế hoạch đào tạo phù hợp để đảm bảo tỷ lệ ThS, TS, của đội ngũ giảng viên đến năm 2020;
 • Đảm bảo giảng viên có thể giảng dạy bằng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học.

  3. Đánh giá và đãi ngộ đội ngũ giảng viên:

 • Từng bước áp dụng việc đãi ngộ lương và thưởng theo năng lực thực hiện, có chế độ đãi ngộ đặc biệt về lương để thu hút giảng viên giỏi và tài năng;
 • Xây dựng chính sách hỗ trợ đào tạo chuyên môn, cập nhật các kiến thức mới trong giảng dạy;
 • Xây dựng chính sách cho các GV tham gia giảng các môn học chuyên ngành có sử dụng ngoại ngữ.

C. LĨNH VỰC HỢP TÁC QUỐC TẾ:

Mục tiêu: Chú trọng phát triển hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và vị thế của khoa QTKD và nhà trường.

  1. Mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế:

 • Hợp tác với ít nhất 02 khoa của 02 trường đại học danh tiếng ở ngoài nước để trao đổi chương trình, trao đổi giảng viên và sinh viên;
 • Tăng cường gia nhập các hiệp hội, mạng lưới giáo dục đại học, cao đẳng và chuyên nghiệp quốc tế;
 • Tiến đến được công nhận và cấp bằng tương đương của chương trình đào tạo của trường nước ngoài ở khoa QTKD và ngược lại.

  2. Hoàn thiện cơ chế hợp tác quốc tế:

Xây dựng cơ chế để tăng cường cử giảng viên, cán bộ quản lý ra nước ngoài học tập, giảng dạy và nghiên cứu; đồng thời mở rộng việc nhận chuyên gia các nước đến trường để giảng dạy và nghiên cứu nhằm tạo điều kiện cho đội ngũ của trường có cơ hội tiếp cận và hòa nhập trình độ khoa học kỹ thuật của khu vực và thế giới.

TRƯỞNG KHOA