Chiến Lược Dạy và Học

Để thực hiện sứ mạng và tầm nhìn đã đề ra, K. QTKD đã xác định rõ chiến lược giảng dạy và học tập: “Đặt người học làm trung tâm”. Chiến lược này mang đến nhiều lợi ích cho người học, tạo điều kiện để người học tham gia tích cực, chủ động vào nội dung bài giảng, đồng thời khuyến khích tối đa sự sáng tạo ở người học, bên cạnh đó, chiến lược rèn luyện cho SV khả năng tự học, tự nghiên cứu và giao tiếp hiệu quả với giảng viên/ người hướng dẫn.

1. Mục tiêu của chiến lược:

 • Chiến lược rèn luyện cho SV khả năng tự học, tự nghiên cứu và giao tiếp hiệu quả với giảng viên/ người hướng dẫn, tạo nền tảng quan trọng cho việc học tập suốt đời.
 • Chiến lược đào tạo ra những SV hội đủ kiến thức chuyên môn, kỹ năng và thái độ nghề nghiệp:

                + Kiến thức:

 • Kiến thức chuyên ngành: Nắm vững kiến thức trong lĩnh vực kinh doanh và quản lý: marketing và bán hàng, thương mại điện tử, quản trị chiến lược, quản trị nguồn nhân lực, hành chính văn phòng, quản trị tài chính,…
 • Kiến thức bổ trợ: đạt chứng chỉ TOEIC 450 trở lên hoặc các chứng chỉ quốc tế khác tương đương, đạt trình độ B về tin học ứng dụng.

                + Kỹ năng:

 • Kỹ năng soạn thảo văn bản, đàm phán, diễn thuyết và ứng xử giao tiếp;
 • Kỹ năng làm việc nhóm, quản lý nhóm và nghiên cứu khoa học;
 • Kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng quản lý thời gian và kỹ năng tư duy hiệu quả và sáng tạo.

                + Thái độ:

 • Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức lao động và tôn trọng nội quy của cơ quan doanh nghiệp;
 • Có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, trách nhiệm công dân;
 • Có tinh thần cầu tiến, hợp tác và giúp đỡ đồng nghiệp.

2. Phương châm thực hiện chiến lược

                + Về phía giảng viên:

 • Cần đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng hiện đại, sử dụng tối đa sự trợ giúp của các phương tiện công nghệ thông tin đầu tư thiết kế bài giảng nhằm tạo hứng thú cho người học như laptop, Projecter….
 • Trong quá trình xây dựng bài giảng, các giảng viên cần xây dựng dựa trên nền tảng lấy SV làm trung tâm, đưa SV vào bài giảng làm chủ bài giảng và có thể lĩnh hội bài giảng một cách nhanh nhất, SV được cuốn hút vào các hoạt động học tập do GV tổ chức và chỉ đạo, qua đó tự lực khám phá những điều mình chưa rõ chứ không chỉ thụ động tiếp thu những tri thức đã được sắp đặt. Bên cạnh đó, những lý thuyết bài giảng được đặt vào những tình huống của đời sống thực tế, SV trực tiếp quan sát, thảo luận, giải quyết vấn đề đặt ra theo cách suy nghĩ của mình, từ đó nắm được kiến thức kỹ năng mới, phát huy tiềm năng sáng tạo của SV. Như vậy hoạt động học của SV không chỉ gói gọn trong phạm vị lớp học mà được mở rộng trên toàn không gian sống.

                + Về phía sinh viên:

 • Cần phát huy cao độ tính tự chủ, chủ động trong học tập và nghiên cứu nội dung bài học, SV lúc này không chỉ tiếp thu kiến thức một chiều mà họ đã trở thành người làm chủ tri thức thực sự,
 • Tham gia tích cực nội dung bài giảng, phân tích, suy luận, tìm tòi, nghi ngờ và đặt lại vấn đề, có thể tranh luận, thậm chí là phê phán, phản đối vấn đề GV đặt ra, qua đó SV có thể rèn luyện được khả năng tư duy độc lập, khả năng sáng tạo, phát hiện và giải quyết vấn đề hơn là học thuộc bài và làm bài đầy đủ một cách rập khuôn, máy móc.

3. Phương thức thực hiện chiến lược

Để thực hiện phương châm chiến lược nêu trên K.QTKD đã đưa ra cách thức thực hiện chiến lược cụ thể như sau:

   3.1 Chiến lược dạy

     3.1.1 Tận dụng tối đa sự trợ giúp của máy tính và các phương tiện hỗ trợ

 • GV cần xem máy tính là công cụ điều phối quá trình học của SV, sử dụng máy tính và internet để chuyển giao bài tập, tài liệu tham khảo, giáo trình online,…
 • GV sử dụng máy tính để chạy các project, video minh họa, download tài liệu, cập nhật thông tin mới nhất,..phục vụ cho công tác soạn giảng và thuyết giảng.
 • Hơn nữa, việc sử dụng tối đa hiệu quả của máy tính trong quá trình giảng dạy và học tập còn nhằm mục đích giúp SV có khả năng sử dụng thành thạo máy tính khi ra trường.

      3.1.2 Cách thức hướng dẩn và giao bài học cho SV

Rèn luyện cho SV khả năng tự học, tự nghiên cứu nhằm phục vụ cho việc học tập suốt đời:

 • Tập trung vào những thao tác thực hành, thảo luận nhóm, thảo luận theo đề tài;
 • Giảng viên giao tình huống, vấn đề cụ thể cho SV, sau đó SV được yêu cầu nghiên cứu, tổng hợp tài liệu, kiến thức, phân tích vấn đề và phối hợp nhóm để giải quyết. Khi thực hiện bài tập nhóm, cần kết hợp các tiêu chí cụ thể để đánh giá năng lực từng của cá nhân;
 • GV sẽ điều phối lớp học thông qua việc hướng dẫn SV thảo luận, xem cách trình bày/thuyết trình,.. sau đó đưa ra lời khuyên, hướng dẫn;
 • Có thể mời những chuyên gia, những nhân vật thành công về trường diễn thuyết, chi sẻ kinh nghiệm cho SV.

        3.1.3 Định hướng nghiên cứu

 • Giảng viên nghiên cứu: Khoa cần có kế hoạch và tạo điều kiện để GV tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, tham gia viết bài cho các hội thảo, hội nghị khoa học, các tạp chí chuyên ngành,…;
 • SV nghiên cứu: khuyến khích SV đăng ký đề tài, thành lập bộ phận tiếp nhận, xem xét và phê duyệt đề tài, đánh giá kết quả đề tài. Tổ chức các cuộc thi nhằm khuyến khích SV nghiên cứu khoa học. Tổ chức viết luận văn tốt nghiệp cho những SV cuối khóa hội đủ điều kiện giúp SV làm quen với công việc nghiên cứu.

       3.1.4 Thực tập cuối khóa

Giúp SV nâng cao năng lực thực tiễn, cập nhật kiến thức thực tiễn và tiếp cận với thế giới thực trước khi tốt nghiệp.

    3.2 Chiến lược học

        3.2.1 Rèn luyện kỹ năng học suốt đời

Nhấn mạnh tầm quan trọng của viêc tự học, học để biết, để hiểu, để đạt được, để thích nghi vơi những hoàn cảnh, tình huống và môi trường khác nhau. Từ đó có khả năng giải quyết vấn đề, dự đoán được sự thay đổi trong tương lai và có khả năng thích nghi với sự thay đổi đó.

       3.2.2. Học một cách chủ động với phương châm – người học là trung tâm

 • SV chủ động trong việc học và chịu trách nhiệm với kết quả học tập của mình;
 • Giảng viên tập trung vào điều phối quá trình học cho SV, chỉ dẫn cho SV cách học nhằm đạt hiệu quả, học để thích nghi với tình huống thực tế, thích nghi với thị trường lao động và môi trường doanh nghiệp;
 • Chú trọng đào tạo cho SV các kỹ năng mềm: kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm,.. giúp SV chủ động ứng xử và tự tin giải quyết vấn đề.

4. Nguồn lực thực hiện chiến lược

Để thực hiện chiến lược giảng dạy và học tập khoa cần đảm bảo các nguồn lực sau:

      + Nhân lực: Có đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn, kỹ năng truyền đạt và khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin như: Thiết kế bài giảng Powerpoint, Bài giảng Online, khai thác thông tin phục vụ cho công tác giảng dạy.

      + Tin lực: Phát triển nguồn học liệu phong phú về nội dung và đa dạng về loại hình nhằm phục vụ cho nhu cầu tự học, tự nghiên cứu của SV.

      + Vật lực: Cơ sở vật chất hiện đại, Phòng học có phương tiện nghe nhìn tốt, có phòng thực hành vi tính cho SV.

      + Liên kết: Hợp tác với các trường đại học trong và ngoài nước, các Viện nghiên cứu, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, doanh nghiệp giúp SV có cơ hội vận dụng lý thuyết vào môi trường thực tiễn./.

Trưởng Khoa