Chương trình “CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG” tổ chức ngày 24/03/2017

“CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG”

 

Mục Đích                                            

  • Hỗ trợ các bạn sinh viên chuẩn bị ra trường có thể định hướng cũng như trang bị thêm những kiến thức “chinh phục nhà tuyển dụng” trước khi rời giảng đường cho một hành trình mới nhiều thữ thách hơn và gặt được nhiều thành công hơn. 

Thời Gian  

  •    13h30 – 16h30, thứ 6 ngày 24/03/2017

Địa Điểm    

  •    HT1, lầu 9, Cơ sở An Phú Đông, Quận 12, TP HCM

Đối Tượng   

  •   Tất cả sinh viên K.QTKD,

  •   Khách mời

  •   Giảng viên K.QTKD

[21-03-2017_10_p1_Fotor